Security Management betekent in onze ogen het op adequaat en onderbouwde manier uitgangspunten definieren en het op een gestructureerde manier de beveiliging opzetten binnen uw bedrijf of instelling. Wij hanteren hiervoor bij voorkeur de DHM Methodiek. 

DHM Security Management (De Haagse Methodiek) is in beveiligend Nederland een bekend begrip.

Het is een methodiek voor de gestructureerde opzet van de beveiliging binnen bedrijven en instellingen; van beleid tot en met uitvoering, inclusief de kwaliteitsborging.

Beperk uw risico’s
Door het Security Management pakket in finale zin te laten toetsen, beschikt u over een gewaarmerkt pakket van beveiligingsmaatregelen, waarmee een organisatie naar derden kan aantonen er alles aan te hebben gedaan om de risico’s tot een minimum te beperken. 

Dit kan veel kopzorgen over aansprakelijkheid voorkomen.

De methode biedt alle actoren, betrokken bij de beveiliging, de mogelijkheid om vanuit eenzelfde benadering beveiligingsproblemen aan te pakken en zo nodig gezamenlijk op te lossen.

DHM is geen revolutionaire nieuwe Security Management  methode. Op basis van jarenlange ervaring in de Security sector en met gebruikmaking van reeds geaccepteerde management instrumenten, is DHM ontwikkeld. 

SRM (Security Risk & Safety Intelligence Management) helpt ons om goed in beeld te brengen wat er beschermd dient te worden, het te beschermen belang, en waartegen dit beschermd moet worden, de risico's. Via onder andere een osint onderzoek, worden de risico's nader in beeld gebracht en kan er gekeken worden welke maatregelen er getroffen dienen te worden om het risico verder beheersbaar te maken.

Essentieel voor u is de wetenschap dat reeds getroffen beveiligingsmaatregelen deel gaan uitmaken van de nieuwe opzet.

Wij hebben de kennis, kunde en ervaring om het security beleid binnen uw organisatie op te zetten en te auditeren.

contact opnemen