De gemeente Amstelveen maakt gebruik van onze dienstverlening projecten en advies.

Als adivseur denken wij mee met de client in het beheersbaar maken en houden van beveiligingsvraagstukken ten aanzien van gemeentelijk vastgoed, waarbij telkens gekeken wordt naar het te beschermen belang en het daarop rustende risico. Vervolgens wordt een daarop afgestemde pakket maatregelen geïmplementeerd. De aanvraag naar de installateur wordt door ons voorbereid, dit kan in de vorm van een notitie zijn, in de vorm van een programma van eisen of een geheel bestek.

Als directievoerder begeleiden wij het aanbestedingsproces, adviseren wij ten aanzien van de gunning aan opdrachtnemer en begeleiden wij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

Een greep uit de gerealiseerde projecten:

  • Integrale vervanging van de beveiligingsinstallaties van het Raadhuis;
  • Integrale vervanging van de brandveiligheidsinstallaties van het Raadhuis;
  • Integrale vervanging van de beveiligingsinstallaties van een toonaangevend museum;
  • Integrale vervanging van de brandveiligheidsinstallaties van de Cultuurstrip;
  • Upgrade beveilginginstallaties naar aanleiding van herinrichting van het Raadhuis;
  • Cameraregistratie systemen ten behoeve van onderwijslocaties.