Een goede beveiliging tegen het opzettelijk aanbrengen van schade of beïnvloeding van uw bedrijfsproces is steeds belangrijker. Denk hierbij aan vandalisme, (cyber-) criminaliteit, terrorisme, fraude en diefstal. Maar ook imagoschade, informatieverlies en financiële schade. Continuering van uw bedrijfsvoering is hierbij het doel. Deze beveiliging omvat zowel technische-, organisatorische- als personele oplossingen.

Wij vinden dat een security advies meer dan alleen het nemen van een aantal maatregelen is.

Om een goed advies te kunnen uitbrengen is het zeer belangrijk om in beeld te hebben wat er beschermd dient te worden, het te beschermen belang, en waartegen dit beschermd moet worden, de risico's. Pas als dat goed in kaart is gebracht, waarbij de dreigingen ook via osint onderzoek in kaart worden gebracht, kan gekeken worden welke maatregelen er getroffen dienen te worden om het risico verder beheersbaar te maken.

In een adviestraject brengen wij de bedreigingen in kaart en bieden wij oplossingen om deze risico’s beheersbaar te maken. Denk hierbij aan technische oplossingen, maar ook bouwkundige verbeteringen en niet te vergeten de organisatorische maatregelen en de inzet van (pro actieve) manbewaking. Als alle maatregelen op een juiste manier op elkaar worden afgewogen en op elkaar worden afgestemd, kunt u de risico’s beheersbaar maken of zelfs verminderen en daarmee de veiligheid voor uw organisatie verhogen.

Uiteraard helpen wij u ook graag met het verbeteren van uw huidige beveiligingssysteem. In een uitgebreide rapportage worden bedreigingen voor uw organisatie omschreven, in hoeverre met het huidige beveiligingssysteem deze bedreigingen al beheersbaar zijn en welke aanvullende maatregelen genomen dienen te worden.

neem contact op