Opleiding tot SRM Professional met goed gevolg afgerond

De afgelopen periode hebben wij een intensief traject met succes doorlopen waarbij we de SRM Methodiek machtig zijn geworden.

Deze methodiek is ontwikkeld binnen de KMAR en verder geprofessionaliseerd door Q-Share.

In de nieuwe risicobenadering is het van belang om niet alleen om te kunnen gaan met bekende risico's en dreigingen, maar ook de omgang met onzekerheden. Dat vraag flexibiliteit, varieteit en het herkennen en adequate reactie op early warners. Tijdens deze opleiding krijgt men de tools om het omgaan met onzekerheden gestructureerd te kunnen doen.

Met het behalen van dit diploma kan ik mijn klanten nog beter van dienst zijn.